Saliendo desde Rio de Janeiro para Dubai

Print Friendly, PDF & Email
Saliendo desde Rio de Janeiro para Dubai

 

Saliendo desde Rio de Janeiro para Dubai, rumbo a la cumbre internacional de emprendedores GES 2017 a comenzar el lunes en Hyderabad, India.

Taking off from Rio de Janeiro to Dubai, heading towards the Global Entrepreneuship Summit GES 2017, starting this monday on Hyderabad, India.

Partindo do Rio de Janeiro para Dubai, rumo ao evento internacional de emprendedores GES 2017, que começa nesta segunda-feira em Hyderabad, na Índia.